Thời gian giao hàng

Khu vực trung tâm tỉnh/ TP:

       – TP HCM: từ 1-2 ngày

       – Tỉnh/ TP khác: từ 2-3 ngày

Khu vực ngoài trung tâm Tỉnh/TP

      – TP HCM: từ 2-3 ngày

      – Tỉnh/ TP khác: từ 3-5 ngày

Đối với những đơn hàng gấp liên hệ hotline 0948.711.611 – 08.6274.8229 để được hỗ trợ.